lunes, 12 de octubre de 2020

2020- LUNES 19 de OCTUBRE - 17:30 horas- ENCUENTRO VIRTUAL- EL IMAGINARIO MITOLÓGICO VASCO

 

Eusko Kultur Etxea, quiere compartir contigo este encuentro...

Estamos aislados pero cada vez más cerca....  No importa en qué parte del mundo te encuentres.... 


 

Te esperamos…  
Ongi etorri!!

 viernes, 11 de septiembre de 2020

1842 09 04 - MONTEVIDEOKO PRENTSAN OHARRA EUSKARAZ- 2020 09 08- DIASPORAREN EGUNA OMENALDIAN

EUSKARAZ IDATZITAKO IRAGARKIA
 ANUNCIO EN EUSKARA

1842ko MONTEVIDEOKO PRENTSAN
PRENSA DE MONTEVIDEO - 1842

Xabier Irujo 
Alberto Irigoyen


1842ko irailaren 4an, igandea, 

Le Messager Français egunkariaren lehen orrialdean txertatutako albistea orain arte aurkitu dugun Ameriketako prentsan euskaraz idatzitako lehen berria da. Duela 178 urte idatzitakoa. 

Egoera larria zen Montevideon. Gerra Handiaren testuinguruan (1839-1851), Fructuoso Rivera-ren Colorado-ek Manuel Oriberen Blanco-ek hiriburuaren aurkako erasoa espero zuten. Irailean Oriberen tropak ez ziren Montevideora iritsi baina hirian inbasiorako prestatzen ari ziren eta bertakoen derrigorrezko konskripzio deialdia zabaldu zen. Noski, atzerritarrak soldadutzaz salbuetsita zeuden. 

José Antuña, Montevideoko buruzagi politiko eta polizialak sinatutako euskarazko testuak azaltzen du errepublika armetan dagoela eta, gizon guztiak zerbitzu militarrera deitu dituzten arren, “penarequin ichusten” zuten nola askok ez zuten kasurik egiten. 

Antuñak azken hauek atxilotzeko agintea luzatu zuen eta, atzerriko biztanleen artean atxiloketak ekiditeko -errepublika armekin defendatzeko betebeharrik ez baitzuten- azken hauek, euren artean anitz euskaldunek, bere herrialdeetako koloreak zituen kokardoa ikusgai eraman zezaten agindu zuen.
 

Domingo 4 de septiembre de 1842.  

La nota inserta en la primera página del diario Le Messager Français , es probablemente la primera noticia escrita en euskara en la prensa americana. Hoy hace 178 años. 

La situación era desesperada en Montevideo. En el contexto de la Guerra Grande (1839-1851), los Colorados liderados por Fructuoso Rivera esperaban el ataque a la capital por parte de los Blancos encabezados por Manuel Oribe. Las tropas de Oribe no habían llegado a las puertas de Montevideo pero la ciudad se preparaba para la invasión y se declaró la leva en masa de los naturales del país, de la cual los extranjeros estaban naturalmente exentos. 

El texto en euskara, firmado por el jefe político y de policía de Montevideo José Antuña, explica concretamente que la república está en armas y que, a pesar de que se ha llamado al servicio militar a todos los varones, se había observado con tristeza que muchos habían desoído la orden por lo que debían ser arrestados. 

A fin de evitar arrestos entre la población extranjera -que no tenía el deber de defender la república con las armas-, el jefe de policía había ordenado que éstos, entre ellos una gran cantidad de vascos, llevasen visible una cucarda o escarapela con los colores de su país de origen. 
Poliςiaco avisua Républica guςia harmetan [c]a[u]sicen delacots 

eta nola hemengo semiac oro cerbiçurat galdeguinac bactira, 

penarequin ichusten dugu badela ainhits orai artecan casuric eguin estutenac. 

Gauςa hori dela cau[s]a, eta nahis evitatu cembait estranyerri 

policiara[t] preso yoatia es yaquines cein naçionetacoac diren. 

Poliςiaco chefac ordenatcen du egunetic hasiric estranyer guciec 

bereen nacionaco cocarda ibil deçaten, guisa hortan ecaguciaatic 

no[r] diren heirco semiac eta nor es. [Antuña] Testuari begira, Iparraldeko euskaldun batek idatzitako oharra dela dirudi. Esate baterako, adierazgarria da poliziaren “chefa”-ren aipamena eta “ainhits” aditzondoaren edota “estranyerri” formaren erabilera. Bizkaian eta Gipuzkoan “orain” forma hobesten den bitartean, Iparraldean “orai” erabiltzen da batez ere, nahiz eta “orai” Nafarroa Garaiko ipar-mendebaldeko hiztunen artean ere erregistratzen den. 

Oro har, XIX. mendeko lehen hereneko Uruguaiko euskaldun gehienak Iparraldeko etorkinak ziren, nahiz eta 1839tik aurrera Hegoaldeko erbesteratuen eta emigranteen kopurua nabarmen handitzen hasi zen ere. Biztanle gehienak etorkinak ziren 1842ko Montevideon eta bai kontsuletako ordezkariek zein gobernuko agintariek adostu zuten hiria defendatzeko ezinbestekoa zela atzerritarrak armatzea. 

Aipatutako oharra argitaratu eta gutxira, atzerritarren estatutua kendu zieten kanariarrei eta erroldatu zituzten. Italiako eta Frantziako legioak sortu ziren, baina Jean Thiebaut koronelak euskaldunak bere legiora erakartzeko ahaleginak egin zituen arren, azken hauek ez zuten erroldatu nahi, beraz, euskaldunei arreta berezia eskainiz, bigarren ohar bat argitaratu zen euskaraz 1843an 

Le Patriote Française egunkarian. Hiriaren defentsan borrokan arituko ziren atzerritarrei gerra ondoren lurrak eta abereak emango zietela argitzen zuen oharrak. Euskaldunek euskaldunen agintepean borrokatuko ziren euskaldunez osatutako unitateetan. 

Gobernuak Juan Bautista Brie de Laustan Garaziko naparra izendatu zuen Chasseurs Basques izeneko euskal batailoiaren buru. 659 tropek osatutako unitate honek eta 600 soldadu mantendu zituen batez beste gerrak iraun zuen zortzi urtez. 

Oriberen tropek euskal soldaduek osatutako unitatea izan zuten ere, Oribe Boluntarioen Batailoia hain zuzen. Santurtziko El Mello herrian jaio zen Ramón Bernardo Artagabeitia Urioste izan zen 689 gizon izatera iritsi zen unitate honen buru. Euren kanpamentua “Oribe Erri” izendatu zuten. Horien artean asko karlista ohiak ziren, Hegoaldekoak nagusiki, baldintza okerrenetan zazpi urtez (1833-1839) tropa liberalei aurre eginik borrokan aritu ondoren, Espainiako gobernuko agintariak Bergarako bake akordioa sinatzera behartu zutenak. 

Haien ospea handia zen eta soldaduen behar handia zegoenez, euskal jatorria aitortu zitzaien, euskal agindupean zeuden euskal batailoietan soilik zerbitzatzeko eskubidea bai eta Zazpi Urteko Gerran izan zuten maila eta soldata mantetzeko eskubidea ere. Horrela, 1842tik aurrera, Euskal Herrian urtetan borrokan aritu zirenak berriro ere gerra egingo zuten aurrez aurre, bi ejertzito ezberdinetan. 1843ko otsailean hasi zen setioak zortzi urte baino gehiago iraun zuen, 1851ko urriaren 8ra arte. 

Orain arte, 1843ko maiatzean Montevideoko Le Patriote Français egunkarian argitaratutako artikulua egunkari amerikar batean euskaraz idatzitako lehen testua zela defendatu izan ohi da baina, bistan da, azken hau zaharragoa da. Ameriketako egunkari batean oso-osorik euskaraz idatzitako lehen testuetako bat da. 

Hego Amerikako kazetaritza modernoaren historia Perun hasi zen, 1790ean Diario Erudito, Económico y Comercial de Lima agertu zenean. 1807an Estrella de Sur agerkariaren lehen alea argitaratu zen, Banda Oriental-eko kazetaritzaren historiari hasiera emanez eta 1810ean La Gaceta de Montevideo sortu zen. 

Kontinente oso bateko hemeroteketan berrien bila jarraitu behar badugu ere, orain arte aurkitu dugun egunkari amerikar batean euskaraz idatzitako idazkirik zaharrena dugu hau. 

Bitxikeria gisa, irailaren 13ko Le Messager Français egunkarian, “moral oneko” gizon gazte bati buruzko iragarki bat argitaratu zen, zamaltzain edo eraikuntzan lan bila zebilena eta frantsesa, gaztelania eta euskaraz hitz egiten zekiena. 

Urriaren 1eko alean beste iragarki bat txertatu zen, frantsesez, gazteleraz eta euskaraz hitz egiten eta ongi idazten zuen gazte batena, negozio-etxe bateko hiru hizkuntzetan idatzitako gutun-trukeaz arduratuko zena. Horrek adierazten du garai hartako Montevideon euskara merkataritza-transakzioetarako erabiltzen zela. 

Xabier Irujo 
Alberto Irigoyen


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Varios de los elementos del texto sugieren que se trata de una nota escrita por un hablante de Iparralde, por ejemplo la mención del “chefa” de policía, y la utilización de las formas “ainhits” o “estranyerri”. El adverbio “orai” se utiliza fundamentalmente en Iparralde mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa se prefiere la forma “orain”, no obstante, “orai” se registra también entre los hablantes del noroeste de la alta Navarra. 

En general, la mayoría de los vascos del Uruguay del primer tercio del siglo XIX procedían de Iparralde si bien a partir de 1839 se incrementó notablemente el número de exilados o emigrantes procedentes de Hegoalde. En una ciudad donde la mayoría de la población era inmigrante, tanto los representantes consulares como las autoridades gubernamentales estaban de acuerdo en que, de no conseguir que los extranjeros se armaran, no se podría organizar la defensa de la plaza. 

Poco después del este aviso, se les retiró a los canarios su condición de extranjeros y también fueron enrolados. Se crearon las legiones italiana y francesa, pero a pesar de los esfuerzos de Jean Thiebaut por atraerlos, la mayoría de los vascos se mostraron reacios a alistarse por lo que, dedicando especial atención a los vascos, se publicó en Le Patriote Française un llamado a filas redactado en lengua vasca en 1843. 

Con igual propósito se publicó, también en euskara y en reiteradas ediciones, el proyecto de ley por el que se disponía el otorgamiento de tierras y animales a los extranjeros que lucharan en la defensa de la ciudad. Los vascos lucharían en unidades vascas bajo mando vasco. Sólo entonces se enrolaron voluntariamente. 

El gobierno designó a Juan Bautista Brie de Laustan, natural de Donibane Garazi, coronel del recién formado Batallón de Cazadores Vascos o, Chasseurs Basques. Este batallón, integrado en su creación por 659 tropas, mantuvo durante toda la contienda un promedio de 600 efectivos. 

Las tropas de Oribe contaron asimismo con una unidad formada por soldados vascos, el batallón de Voluntarios de Oribe cuyo coronel era Ramón Bernardo Artagabeitia Urioste, natural del lugar de El Mello en Santurtzi. Su número ascendió, con ligeras variaciones, a 689 hombres y a su campamento se le dio el nombre de “Oribe Erri”. Algunos de ellos eran carlistas, provenientes de Hegoalde en este caso, que habían luchado durante siete años (1833-1839) en las peores condiciones y que habían conseguido contener a las tropas del gobierno que finalmente firmó un acuerdo de paz en Bergara. 

Su fama les precedía y ante la necesidad de hombres de armas, se les reconoció su origen vasco, el derecho a servir únicamente en batallones vascos bajo mando vasco e incluso se les reconoció el rango que habían detentado durante la Primera Guerra Carlista o Guerra de los Siete Años. De este modo, a partir de 1842 aquellos que habían luchado en Euskadi se volvieron a ver envueltos en un conflicto bélico que los enfrentaba en dos bandos encontrados. El sitio de la ciudad, que fue cercada en febrero de 1843, duró más de ocho años, hasta el 8 de octubre de 1851. 

Hasta ahora se había defendido que el primer texto en euskara publicado en un medio periodístico americano era el artículo publicado en mayo de 1843 en Le Patriote Français de Montevideo al que hemos hecho referencia más arriba, pero obviamente éste es anterior. Sin duda se trata de uno de los primeros textos escritos íntegramente en euskara en un rotativo americano. 

Se considera que la historia del periodismo moderno en Sudamérica se inicia con la aparición en Perú del Diario Erudito, Económico y Comercial de Lima en 1790. En 1807 se publicó el primer número de la Estrella de Sur, que marcó en inicio del periodismo en la Banda Oriental y en 1810 surgió La Gaceta de Montevideo. 

Aún hay que seguir buscando en las hemerotecas de todo un continente pero hasta el momento, éste es el escrito más antiguo escrito en euskara en un rotativo americano que hemos hallado. Como curiosidad, en el número del 13 de septiembre Le Messager Français se publicó el anuncio de una persona, de moral intachable, que buscaba trabajo como cochero o en la construcción y sabía hablar francés, castellano y euskara. 

En el número del primero de octubre se insertó otro anuncio en el que un joven hablante de francés, castellano y euskara, que escribía correctamente en las tres lenguas, se ofrecía para trabajar en una casa de comercio “ocupándose de la correspondencia en los tres idiomas”, lo cual indica que el euskara se utilizaba como lengua para las transacciones comerciales en la ciudad.


Xabier Irujo 
Alberto Irigoyen

sábado, 7 de septiembre de 2019

DOMINGO 8 DE SETIEMBRE- 17 horas- EN EUSKO KULTUR ETXEA- México 1880 - Buenos Aires- NAZIOARTEKO DIASPORAREN EGUNA


EVENTO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA DIÁSPORA VASCA


NAZIOARTEKO DIASPORAREN EGUNA - EKITALDEA OSPATZEKO


Convocatoria a personas vinculadas sentimentalmente con los reconocidos valores del pueblo vasco, a sus amigos y familiares, con el deseo de compartir e integrarnos a los eventos que suceden por este motivo en las euskal etxeak (”casas vascas”) de todo el mundo.


Domingo 8 de setiembre.

Eusko Kultur Etxea - Casa de la Cultura Vasca.

En Lizarraenea, México 1880. 

Ciudad de Buenos Aires. Argentina

AGENDA DE ACTIVIDADES


17.00 hs.  Palabras de recepción a cargo de la Presidente de la institución, María Elena Etcheverry de Irujo Ollo.


17.15 hs. Saludos del representante de EJ-GV, Director de Relaciones con la Comunidad en el exterior, Sr. Gorka Alvarez Aranburu, del Director General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Dr. Mikel Irujo Amézaga y de la hija de exiliados vascos en América (Argentina, Uruguay y Venezuela), Sra. Arantzazu Amézaga de Irujo, en representación de la Diáspora, del modelo de emigración y retorno.


17.30 hs. Presentación de la producción audiovisual “Gernika desde el Arte: Proyección desde la obra de Picasso a la mirada de otros artistas”


17.45 hs. Presentación del trabajo “euskal sentimendua” (“sentimiento vasco”), del grupo de alumnos “Larunbatetan” (“Los de los sábados”).


18.00 hs. Participación de los presentes.


18.30 hs. Propuesta de actividades “Preparándonos para el día del euskera”.


18.45 hs. Rueda de Euskal Dantzak a cargo de María Echevarne.


19.00 hs. Barra de pintxos y música. Fin de la velada.TALLER DE TANGO EN EUSKO KULTUR ETXEA Sábado 24 de agosto de 2019 17:00 horas
Esta ha sido la invitación 
cursada a nuestros 
allegados y amigos 
para participar de este taller:

     °°°°°°°°°TALLER DE TANGO EN EUSKO KULTUR ETXEA
Sábado 24 de agosto de 2019
17:00 horas

°°°°°

Mario Árraga y Amilia Greco Fernández nos mostrarán los pasos
para bailar este ritmo de los cien barrios porteños, nacido en las orillas del Río de la Plata

Luego, para amenizar la jornada escucharemos unas letras de algunos tangos
interpretados por Cecilia Abraham acompañada en piano por Gustavo Latorraca.

Para culminar disfrutaremos de una barra de pintxos y una copa de vino.

Los invitamos a participar de este evento, con entrada libre y gratuita.
México 1880 entre Combate de los Pozos y Entre Ríos
¡¡¡Serán bienvenidos, acompáñanos!!!
¡¡¡Los esperamos!!!
    °°°°°°°°°
Fue una hermosa tarde 
y todo estaba preparado 
para disfrutar del momentoY ha comenzado el taller 
con los consejos de 
nuestros amigos 
Mario y Emilia
Nuestra querida Elina, 
siempre dispuesta….…Y nos atrevemos 
a los primeros pasos…


Pero nada mejor que 
un buen ejemplo… el de 
nuestros queridos amigos 
Mario y Emilia...

¡Qué bien lo hacen!...viernes, 9 de agosto de 2019

TALLER DE LITERATURA Y EXPLORACIÓN FILOSÓFICA- AUTORXS ARGENTINXS DE ASCENDENCIA VASCA- JUEVES 15 DE AGOSTO- 19 HORAS- COMIENZA UN CICLO


Taller de literatura y exploración filosófica
Autorxs argentinxs
de ascendencia vasca
Prof. Dr. Luis María Etcheverry

Esteban Echeverria, Lucio V. Mansilla, Leopoldo Marechal, Arturo Jauretche, Manuel Mujica Lainez, Julio Cortázar, Silvina Ocampo Aguirre, Olga Orozco

Jueves, 19:00 hs, inicia el 15 de Agosto
Calle México 1880 (entre Combate de los Pozos y Entre Ríos)
Informes e inscripción:  eusketxe@gmail.com
$150 por encuentro
jueves, 8 de agosto de 2019

JORNADAS DE ENTRENAMIENTO VOCAL FUNCIONAL- INICIA UN CICLO EL SÁBADO 10 DE AGOSTO
El maestro Sotelo trae para los próximos meses una nueva propuesta a Eusko Kultur Etxea, que iniciará este sábado 10 de agosto, con un encuentro mensual, hasta el mes de noviembre inclusive.


JORNADAS DE 

ENTRENAMIENTO VOCAL FUNCIONAL     Te esperamos….

       Ongi etorri…


TALLER DE CANTO "EL CANTO Y EL CUERPO. EN BUSCA DE UNA POSTURA FUNCIONAL A LA VOZ" – EN EL MES DE JULIO PASADO- A PARTIR DE AGOSTO, UNA NUEVA PROPUESTA

  "EL CANTO Y EL CUERPO. EN BUSCA DE UNA POSTURA FUNCIONAL A LA VOZ" – EN EL MES DE JULIO  PASADO- A PARTIR DE AGOSTO, UNA NUEVA PROPUESTA

El pasado mes de julio se realizó  en Eusko Kultur Etxea- Casa de la Cultura Vasca, de la calle Mexico 1880, en la ciudad de Buenos Aires, este interesante taller, con una gran participación de concurrentes.

La actividad ha tratado de una técnica de entrenamiento postural que, de mano de  Javier Sotelo y de Dalila Yentel, incorpora una disciplina de la escuela del Profesor Rabine.

El maestro Sotelo trae para los próximos meses una nueva propuesta a Eusko Kultur Etxea, que iniciará este sábado 10 de agosto, con un encuentro mensual, hasta el mes de noviembre inclusive.